กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

WALK TOGETHER : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

WALK TOGETHER : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม มงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนา “WALK TOGETHER: เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ภายใต้ โครงการเครือข่ายยุติเอดส์ในกรุงเทพมหานคร Network to Ending AIDS in Bangkok (NEAB) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการ โดยมีนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ร่วมเป็นผู้บรรยายในการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย

          โดยงานนี้ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเสวนา และมีคุณฟรัง นศพ.นรีกุล (ฟรัง) เกตุประภากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 5 และดารานักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ฮอร์โมน เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมด้วยวิทยากรจากทุกภาคส่วน ในงานยังมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ “ลดการตีตราในสถานพยาบาล” “การบริการของ รพ. จุฬาลงกรณ์ สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” และการเสวนา เรื่อง “การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวี” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเรื่องการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานพยาบาล ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย

          

        

        


ข่าวสารอื่นๆ