กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

2. ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

3. ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ