กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ