กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แจ้งหลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แจ้งหลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ