กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง

     1.ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

     2.ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

     3.ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา)

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ