กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาฃีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ