กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดบริการรักษาวัณโรคระยะแฝง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดบริการรักษาวัณโรคระยะแฝง

จัดโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

⏰วันที่ 8 ก.ค. 08.30 -13.00 น. ร่วมฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

???? ทางโปรแกรมซูม

https://zoom.us/j/98677581172...

Meeting ID: 986 7758 1172

Passcode : 241431


ข่าวสารอื่นๆ