กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง Case manager และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง Case manager

และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ