กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ รายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายอนุวัต งามผิวเหลือง

2.นางสาวจิรารัตน์ สมสวย

3.นายนพรุจ พรหมศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ