กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 - 20,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ