กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
63316
18 พฤษภาคม 2563
-
2563
-
-
2
-
1
2563
88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-