กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
1301-03052564
29 เมษายน 2564
-
2564
-
-
2996
-
1
2564
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-