กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
1,500
13 กันยายน 2564
-
2564
-
-
1
-
1
2564
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
1,500
-
-
-