กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
990165
14 มกราคม 2565
-
2565
-
-
899000
-
6
2565
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 88/1 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-