กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
1040165
24 มกราคม 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565
2565
24 มกราคม 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565
110000
-
14
2565
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 88/1 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 1100
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-