กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
9726.30
11 พฤษภาคม 2565
-
2565
-
-
9
-
1
2565
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินบำรุง
เหมาบริการ
256/2565
-
-
-