กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้่างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังโรค Melioidisis ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ