กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการปัจจัยสำหรับมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ของประเทศไทย (Risk Factors and Protective Measures for SARS-CoV-2 Infection in Thailand)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ