กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กองโรคติดต่อทั่วไป ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ