กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

Q&A วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

วัคซีนโควิด 19 ที่มีให้บริการในประเทศไทย  มีชนิดใดบ้าง

ตอบ ณ วันที่ 3 เมษายน 2564 มี 2 ชนิด คือ

1. วัคซีนป้องกันโควิด 19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) โดยให้ในในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 10 – 12 สัปดาห์
2. วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์