กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (ATK) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนทั่วไป