กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
22 กุมภาพันธ์ 2565
-
2565
-
-
610400
-
26
2565
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ชั้น 4 อาคาร 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-