กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ0403.1/3496
4 สิงหาคม 2565
-
2565
-
-
610400
-
1
2565
88/21 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-