กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ เงินนอกงบประมาณโครงการการจัดการการระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (Infodemics) สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ