กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่นเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ