กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0405.5/
22 มิถุนายน 2565
1 กรกฎาคม 2565
2565
22 มิถุนายน 2565
1 กรกฎาคม 2565
5528800
-
2
2565
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-