กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
19 กันยายน 2566
-
2566
-
-
1485000
-
1
2566
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-