กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0405.5/-
22 กันยายน 2566
24 ตุลาคม 2566
2566
22 กันยายน 2566
24 ตุลาคม 2566
9500000
-
4
2566
กรมควบคุมโรค
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-