กองบริหารการคลัง
Responsive image

006/63 โอนงบดำเนินงานสคร.1 โอนเงินไป ศตม.1.1 ,1.3 และ 1.5 จำนวนทั้งสิ้น 2,496,850.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ