กองบริหารการคลัง
Responsive image

076/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.8 จำนวน 20,000.- บาท ,โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กองฯทรัพยากรบุคคล โอนเงินไป สคร.8 จำนวน 40,000.- บาท และสำนักฯผู้ทรง จำนวน 60,000.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ