กองบริหารการคลัง
Responsive image

074/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.8.5 กรมฯ โอนเงินไป กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จำนวน 7,491,780.50 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ