กองบริหารการคลัง
Responsive image

สรุปรายงานพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ