กองบริหารการคลัง
Responsive image

152/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 ,ผ.3.1 ,ผ.5.1และผ.7.3 สคร.6 โอนเงินไป ศตม.6.2 , ศตม.6.3, ศตม.6.4 , ศตม.6.5 จำนวนทั้งสิ้น1,821,460.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ