กองบริหารการคลัง
Responsive image

174/63 โอนงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.8 จำนวนทั้งสิ้น 12,872,500.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ