กองบริหารการคลัง
Responsive image

176/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จำนวน 4,999,500.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ