กองบริหารการคลัง
Responsive image

179/63 โอนงบดำเนินงาน (งบกลาง) กรมฯ โอนเงินไป สถาบันนำราศนราดูร , สถาบันราชประชาสมสัย และสคร.4 จำนวนทั้งสิ้น 12,365,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ