กองบริหารการคลัง
Responsive image

204/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 , ผ8.4 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 911,287.52 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ