กองบริหารการคลัง
Responsive image

219/63 โอนงบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนเงินไป กรมฯ จำนวน 3,000,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ