กองบริหารการคลัง
Responsive image

227/63 โอนงบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ) ผ.1.1 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา โอนเงินไป สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 69,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ