กองบริหารการคลัง
Responsive image

264/63 โอนงบดำเนินงาน สคร.10 โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 2,801,259.90 บาท

รายละเอียด  ดังนี้

1. ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1          จำนวน           5,130.-บาท

2. ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2           จำนวน        24,078.-บาท

3. ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1-3.2     จำนวน      192,200.-บาท

4. ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลักที่ 4.1           จำนวน         41,868.-บาท

5. ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.1-5.3     จำนวน      788,105.90บาท

6. ผลผลิตที่ 6 กิจกรรมหลักที่ 6.1            จำนวน      450,240.-บาท

7. ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมหลักที่ 7.1-7.3     จำนวน        266,068.-บาท

8. ผลผลิตที่ 8 กิจกรรมหลักที่ 8.1            จำนวน        379,639.-บาท

9. ผลผลิตที่ 9  กิจกรรมหลักที่ 9.1            จำนวน       266,490.-บาท

10. ผลผลิตที่ 14 กิจกรรมหลักที่ 14.1-14.4     จำนวน        387,440.-บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ