กองบริหารการคลัง
Responsive image

265/63 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 2,136,100.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย

1. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3. กองโรคติดต่อทั่วไป

4. สคร. 9

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ