กองบริหารการคลัง
Responsive image

287/63 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 26,686.-บาท และ สคร.4,5,9 โอนเงินงบกลางคืนกรมฯ จำนวน 1,937317.50 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ