กองบริหารการคลัง
Responsive image

294/63 โ อนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สคร.4.สคร.9 และสถาบันบำราศนารดูร จำนวนรวมทั้งสิ้น 51,853,800.-บาท

รายละเอียดตามที่แนบ งบกลาง (COVID-19)

กรมฯ โอนเงินไป

1.สคร.4 จำนวน 959,080.-บาท

2.สคร.9 จำนวน 955,920.-บาท

3.สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 49,939,800.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ