กองบริหารการคลัง
Responsive image

297/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.3 กองโรคเอดส์ โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน143,682.-บาท และ โอนงบดำเนินงาน ผ.5.2 กรมฯ โอนเงินไป กองวัณโรค จำนวน 143,682.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ