กองบริหารการคลัง
Responsive image

298/63 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สคร.2. สคร.12 จำนวนรวมทั้งสิ้น 192,695.50 บาท และหน่วยงานในสังกัดกรมฯ โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9,946,482.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1. สคร.1

2. สคร2

3. สคร.3

4. สคร.7

5. สคร.8

6. สคร.10

7. สคร.11

8. สคร.12

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ