กองบริหารการคลัง
Responsive image

303/63 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 60,171,185.-บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1. สคร.1

2. สคร.2

3. สคร.3

4. สคร.5

5. สคร.6 

6. สคร.7

7. สคร.8 

8. สคร.11

9. สคร12

10. สถาบันบำราศนราดูร

11. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ