กองบริหารการคลัง
Responsive image

304/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.3 กองโรคเอดส์ฯ โอนคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 29,879.12 บาท และ กรมฯ โอนเงินไป กองโรคเอดส์ฯ จำนวน 195,734.10 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ