กองบริหารการคลัง
Responsive image

300/63 โอนงบดำเนินงาน ผ3.1 ศตม.6.3 โอนเงินไป สคร.6 จำนวน 40,050.- บาทและ โอนงบดำเนินงาน ผ.3.1 สคร.6 โอนเงินไป ศตม.6.2,6.4และ6.5 จำนวนทั้งสิ้น 66,800.- บาท

หน่วยงานรายชื่อที่แนบ

1. ศตม.6.2 จังหวัดสระแก้ว

2. ศตม.6.4 จังหวัดตราด

3. สตม.6.5 จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ