กองบริหารการคลัง
Responsive image

328/63 โอนงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ผ.8.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.9 จำนวน 6,174,300.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ