กองบริหารการคลัง
Responsive image

125/64 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 กรมฯโอนเงินไปกองระบาดวิทยา จำนวน 62,200.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ